Phitsanulok Airport - PHS

Phitsanulok, Thailand (TH)