Xichang Qingshan Airport - XIC

Xichang, China (CN)