Yemelyanovo International Airport - KJA

Krasnoyarsk, Russian Federation (RU)