Aeroflot (SU) Flight Status

Top 3 flight numbers of Aeroflot

SU 2108, SU 2109, SU 2657 - Track flight Aeroflot

All flight numbers of Aeroflot

SU 106 BOOLAX
SU 106 SVOLAX
SU 1060 SVOOSW
SU 1061 OSWSVO
SU 1064 SVONAL
SU 1065 NALSVO
SU 107 YEGSVO
SU 107 LAXSVO
SU 1078 SVOIGT
SU 1079 IGTSVO
SU 108 SVOLAX
SU 1080 SVOGDZ
SU 1081 GDZSVO
SU 1082 SVOGDZ
SU 1083 GDZSVO
SU 1084 SVOGDZ
SU 1085 GDZSVO
SU 109 LAXSVO
SU 109 JFKSVO
SU 1090 SVOOSW
SU 11 LEDSVO
SU 110 SVOMIA
SU 1100 SVOKRR
SU 1101 KRRSVO
SU 1102 SVOKRR
SU 1103 KRRSVO
SU 1104 SVOKRR
SU 1105 KRRSVO
SU 1106 SVOKRR
SU 1107 KRRSVO
SU 1108 SVOKRR
SU 1109 KRRSVO
SU 111 MIASVO
SU 111 MIALED
SU 1110 SVOAER
SU 1111 AERSVO
SU 1112 SVOKRR
SU 1113 KRRSVO
SU 1114 SVOKRR
SU 1115 KRRSVO

Top 3 airports serviced by Aeroflot