UTAir (UT) Flight Status

Top 3 flight numbers of UTAir

UT 715, UT 716, UT 836 - Track flight UTAir

All flight numbers of UTAir

UT 527 LEDTJM
UT 528 TJMLED
UT 529 HMAKRR
UT 530 KRRHMA
UT 531 VKOYKS
UT 532 YKSVKO
UT 533 VKODYR
UT 534 DYRVKO
UT 535 VKOKRR
UT 5355 VKOGRV
UT 5356 GRVVKO
UT 536 KRRVKO
UT 539 GDZSVX
UT 539 UFAGRV
UT 540 SVXGDZ
UT 540 GRVUFA
UT 541 TJMNUX
UT 542 NUXTJM
UT 543 LEDNJC
UT 544 NJCLED
UT 545 UFAMRV
UT 546 MRVUFA
UT 547 AEROGZ
UT 548 OGZAER
UT 549 VKOIGT
UT 550 IGTVKO
UT 551 LEDHMA
UT 552 HMALED
UT 553 SGCGDZ
UT 554 GDZSGC
UT 555 VKOGRV
UT 556 GRVVKO
UT 5562 GRVVKO
UT 557 VKOMCX
UT 558 MCXVKO
UT 559 VKOMCX
UT 560 MCXVKO
UT 561 VKOIGT
UT 561 VKOGRV
UT 562 IGTVKO

Top 3 airports serviced by UTAir