Izhevsk Airport - IJK

Izhevsk, Russian Federation (RU)