Aeroflot (SU) Flight Status

Top 3 flight numbers of Aeroflot

SU 2108, SU 2109, SU 2657 - Track flight Aeroflot

All flight numbers of Aeroflot

SU 6374 MMKSVO
SU 6374 TJMSVO
SU 6375 SVOIJK
SU 6376 IJKSVO
SU 6377 SVOIJK
SU 6378 IJKSVO
SU 6379 SVOIJK
SU 6380 IJKSVO
SU 6381 LEDROV
SU 6381 SVOIJK
SU 6382 IJKSVO
SU 6382 ROVLED
SU 6383 SVOMMK
SU 6384 MMKSVO
SU 6385 SVONJC
SU 6386 NJCSVO
SU 6392 FRULED
SU 6393 SVOMQF
SU 6394 MQFSVO
SU 6395 LEDFRU
SU 6395 SVOPEE
SU 6396 FRULED
SU 6396 PEESVO
SU 6397 LEDOSS
SU 6398 OSSLED
SU 6399 SVOSVX
SU 64 SVOLED
SU 6400 SVXSVO
SU 6401 LEDSVX
SU 6402 SVXLED
SU 6403 LEDSVX
SU 6404 SVXLED
SU 6405 SVOSCW
SU 6406 SCWSVO
SU 6407 SVOSCW
SU 6408 SCWSVO
SU 6409 LEDUFA
SU 6411 LEDUFA
SU 6412 UFALED
SU 6413 LEDUFA

Top 3 airports serviced by Aeroflot