Aeroflot (SU) Flight Status

Top 3 flight numbers of Aeroflot

SU 2108, SU 2109, SU 2657 - Track flight Aeroflot

All flight numbers of Aeroflot

SU 6394 MQFSVO
SU 6395 SVOPEE
SU 6395 LEDFRU
SU 6396 PEESVO
SU 6396 FRULED
SU 6397 LEDOSS
SU 6398 OSSLED
SU 6399 SVOSVX
SU 64 SVOLED
SU 6400 SVXSVO
SU 6401 LEDSVX
SU 6402 SVXLED
SU 6403 LEDSVX
SU 6404 SVXLED
SU 6405 SVOSCW
SU 6406 SCWSVO
SU 6407 SVOSCW
SU 6408 SCWSVO
SU 6409 SVOUFA
SU 6409 LEDUFA
SU 6410 UFASVO
SU 6411 LEDUFA
SU 6412 UFALED
SU 6413 LEDUFA
SU 6414 UFALED
SU 6415 SVOVOG
SU 6416 VOGSVO
SU 6417 LEDSVX
SU 6417 SVOVOG
SU 6418 VOGSVO
SU 6418 SVXLED
SU 6419 LEDSVX
SU 6420 SVXLED
SU 6421 SVOVOG
SU 6422 VOGSVO
SU 6423 LEDUFA
SU 6424 UFALED
SU 6425 SVOVOG
SU 6426 VOGSVO
SU 6427 LEDKGD

Top 3 airports serviced by Aeroflot