Icelandair (FI) Flight Status

Top 3 flight numbers of Icelandair

FI 501, FI 500, FI 511 - Track flight Icelandair

All flight numbers of Icelandair

FI 219 CPHGOT
FI 22 SEAKEF
FI 238 GOTCPH
FI 238 KEFGOT
FI 24 DENKEF
FI 27 KEFDEN
FI 27 MSPDEN
FI 272 KEFBLL
FI 273 BLLKEF
FI 274 KEFBLL
FI 275 BLLKEF
FI 29 KEFTPA
FI 3 KEFPHL
FI 30 TPAKEF
FI 3000 BFIKEF
FI 306 KEFARN
FI 307 ARNKEF
FI 308 KEFARN
FI 309 ARNKEF
FI 312 KEFARN
FI 313 ARNKEF
FI 318 KEFOSL
FI 319 OSLKEF
FI 321 OSLARN
FI 321 OSLKEF
FI 321 KEFOSL
FI 321 ARNKEF
FI 322 KEFOSL
FI 323 OSLKEF
FI 324 KEFOSL
FI 325 OSLKEF
FI 334 KEFBGO
FI 335 BGOKEF
FI 342 KEFHEL
FI 343 HELKEF
FI 344 KEFHEL
FI 345 HELKEF
FI 346 KEFHEL
FI 347 HELKEF
FI 37 KEFYYZ

Top 3 airports serviced by Icelandair