Wizzair (W6) Flight Status

Top 3 flight numbers of Wizzair

W6 8052, W6 8051, W6 8006 - Track flight Wizzair

All flight numbers of Wizzair

W6 6062 NYOIEV
W6 6093 IEVSZG
W6 6094 SZGIEV
W6 6107 IEVHAJ
W6 6108 HAJIEV
W6 6113 IEVBER
W6 6113 IEVSXF
W6 6114 SXFIEV
W6 6114 BERIEV
W6 6115 IEVNUE
W6 6116 NUEIEV
W6 6119 IEVFRA
W6 6119 FRANUE
W6 6120 FRAIEV
W6 6121 IEVLEJ
W6 6122 LEJIEV
W6 6123 IEVSXF
W6 6124 SXFIEV
W6 6125 KBPBRE
W6 6125 IEVBRE
W6 6126 BREIEV
W6 6126 BREKBP
W6 6127 IEVVIE
W6 6127 KBPVIE
W6 6128 VIEIEV
W6 6128 VIEKBP
W6 6191 IEVLIS
W6 6191 LISOPO
W6 6191 KBPLIS
W6 6192 LISKBP
W6 6192 LISIEV
W6 6223 IEVCPH
W6 6224 CPHIEV
W6 6227 IEVBLL
W6 6228 BLLIEV
W6 6231 IEVPED
W6 6232 PEDIEV
W6 6259 IEVLCA
W6 6260 LCAIEV
W6 6265 IEVSKG

Top 3 airports serviced by Wizzair