Wizzair (W6) Flight Status

Top 3 flight numbers of Wizzair

W6 8052, W6 8051, W6 8006 - Track flight Wizzair

All flight numbers of Wizzair

W6 6266 SKGIEV
W6 6267 IEVATH
W6 6267 KBPATH
W6 6268 ATHIEV
W6 6268 ATHKBP
W6 6269 IEVWRO
W6 6270 WROIEV
W6 6275 IEVBTS
W6 6275 IEVVIE
W6 6276 VIEIEV
W6 6276 IEVKBP
W6 6276 BTSIEV
W6 6277 KBPVNO
W6 6277 IEVVNO
W6 6278 VNOKBP
W6 6278 IEVVNO
W6 6278 VNOIEV
W6 6279 IEVRIX
W6 6280 RIXIEV
W6 6285 IEVTLL
W6 6286 TLLIEV
W6 6289 IEVPOZ
W6 6290 POZIEV
W6 6291 IEVLUZ
W6 6292 LUZIEV
W6 6293 IEVKRK
W6 6294 KRKIEV
W6 6301 ODSTSF
W6 6302 TSFODS
W6 6401 KUTSKG
W6 6402 SKGKUT
W6 6403 KUTLCA
W6 6404 LCAKUT
W6 6405 KUTDTM
W6 6406 DTMKUT
W6 6407 KUTBER
W6 6407 KUTSXF
W6 6408 SXFKUT
W6 6408 BERKUT
W6 6409 KUTFMM

Top 3 airports serviced by Wizzair