Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1294 ZQNAKL
NZ 1294 CHCAKL
NZ 1295 AKLCHC
NZ 1296 CHCAKL
NZ 1296 IVCAKL
NZ 1297 AKLCHC
NZ 1297 AKLZQN
NZ 1297 AKLIVC
NZ 1298 IVCAKL
NZ 1298 CHCAKL
NZ 1299 AKLIVC
NZ 1301 AKLSYD
NZ 1301 AKLMEL
NZ 1302 SYDAKL
NZ 1303 AKLMEL
NZ 1305 AKLMEL
NZ 1305 AKLSYD
NZ 1306 SYDAKL
NZ 1308 SYDAKL
NZ 1309 AKLMEL
NZ 131 AKLMEL
NZ 1310 MELAKL
NZ 1316 MELCHC
NZ 1334 AKLTBU
NZ 1335 TBUAKL
NZ 1336 AKLTBU
NZ 134 BNEAKL
NZ 1341 CHCMEL
NZ 1342 MELCHC
NZ 1342 SYDWLG
NZ 1342 MELWLG
NZ 1343 WLGMEL
NZ 1344 MELCHC
NZ 1344 MELWLG
NZ 1345 CHCMEL
NZ 1347 RARAKL
NZ 1349 RARAKL
NZ 135 AKLBNE
NZ 135 AKLMEL
NZ 1352 AKLNAN

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand