Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1, NZ 2, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1353 NANAKL
NZ 136 BNEAKL
NZ 139 AKLBNE
NZ 1390 ICNAKL
NZ 1392 ICNAKL
NZ 140 BNEAKL
NZ 141 AKLBNE
NZ 142 BNEAKL
NZ 143 AKLBNE
NZ 144 BNEAKL
NZ 145 AKLBNE
NZ 146 BNEAKL
NZ 147 AKLBNE
NZ 148 BNEAKL
NZ 149 AKLBNE
NZ 151 AKLBNE
NZ 152 BNEAKL
NZ 161 CHCPER
NZ 162 PERCHC
NZ 163 AKLCNS
NZ 164 CNSAKL
NZ 165 AKLCNS
NZ 166 CNSAKL
NZ 168 MCYAKL
NZ 169 AKLMCY
NZ 174 PERAKL
NZ 175 AKLPER
NZ 176 PERAKL
NZ 177 AKLPER
NZ 178 PERAKL
NZ 179 AKLPER
NZ 18 RARLAX
NZ 18 AKLRAR
NZ 185 AKLOOL
NZ 186 OOLAKL
NZ 187 AKLOOL
NZ 188 OOLAKL
NZ 189 AKLOOL
NZ 19 LAXRAR
NZ 19 RARAKL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand