Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1 LAXAKL
NZ 1 LHRLAX
NZ 10 AKLHNL
NZ 1001 LAXAKL
NZ 1002 AKLLAX
NZ 1005 LAXAKL
NZ 1006 AKLLAX
NZ 1007 SFOAKL
NZ 1008 AKLSFO
NZ 101 AKLSYD
NZ 102 SYDAKL
NZ 102 CHCAKL
NZ 103 AKLSYD
NZ 104 SYDAKL
NZ 105 AKLSYD
NZ 106 SYDAKL
NZ 107 AKLSYD
NZ 108 SYDAKL
NZ 109 AKLSYD
NZ 1090 NRTAKL
NZ 1099 AKLNRT
NZ 110 SYDAKL
NZ 112 SYDAKL
NZ 113 AKLSYD
NZ 115 AKLSYD
NZ 116 SYDAKL
NZ 119 AKLSYD
NZ 1201 AKLCHC
NZ 1202 CHCAKL
NZ 1203 AKLWLG
NZ 1203 AKLZQN
NZ 1203 AKLCHC
NZ 1204 WLGAKL
NZ 1204 ZQNAKL
NZ 1204 CHCAKL
NZ 1204 ZQNWLG
NZ 1205 AKLWLG
NZ 1205 AKLDUD
NZ 1205 AKLZQN
NZ 1206 ZQNAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand