Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1352 AKLNAN
NZ 1353 NANAKL
NZ 136 BNEAKL
NZ 139 AKLBNE
NZ 1390 ICNAKL
NZ 1392 ICNAKL
NZ 142 BNEAKL
NZ 143 AKLBNE
NZ 144 BNEAKL
NZ 145 AKLBNE
NZ 146 BNEAKL
NZ 149 AKLBNE
NZ 161 CHCPER
NZ 162 PERCHC
NZ 165 AKLCNS
NZ 166 CNSAKL
NZ 174 PERAKL
NZ 175 AKLPER
NZ 176 PERAKL
NZ 177 AKLPER
NZ 178 PERAKL
NZ 179 AKLPER
NZ 18 AKLRAR
NZ 18 RARLAX
NZ 187 AKLOOL
NZ 188 OOLAKL
NZ 19 LAXRAR
NZ 19 RARAKL
NZ 191 AKLADL
NZ 1910 DUDNPE
NZ 1916 NPEAKL
NZ 192 ADLAKL
NZ 1943 AKLICN
NZ 1946 LAXWLG
NZ 1950 AKLFRA
NZ 1950 AKLYVR
NZ 1950 YVRFRA
NZ 1952 CHCFRA
NZ 1952 YVRFRA
NZ 1952 CHCYVR

Top 3 airports serviced by Air New Zealand