Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 18 AKLRAR
NZ 18 RARLAX
NZ 19 LAXRAR
NZ 19 RARAKL
NZ 191 AKLADL
NZ 1910 DUDNPE
NZ 1916 NPEAKL
NZ 192 ADLAKL
NZ 1953 LASLAX
NZ 1953 LAXAKL
NZ 1954 AKLLAS
NZ 1961 ZQNMEL
NZ 1962 MELDUD
NZ 1963 ZQNMEL
NZ 1981 AKLNLK
NZ 2 LAXLHR
NZ 2 YWGLHR
NZ 2 AKLLAX
NZ 23 YVRAKL
NZ 24 HNLYVR
NZ 24 AKLYVR
NZ 245 AKLDPS
NZ 246 DPSAKL
NZ 247 AKLOOL
NZ 248 OOLAKL
NZ 251 APWAKL
NZ 252 AKLAPW
NZ 254 AKLAPW
NZ 254 APWAKL
NZ 255 APWAKL
NZ 256 AKLAPW
NZ 257 APWAKL
NZ 258 AKLAPW
NZ 26 AKLORD
NZ 27 ORDAKL
NZ 27 RARAKL
NZ 270 AKLTBU
NZ 272 AKLTBU
NZ 273 TBUAKL
NZ 275 TBUAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand