Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1284 DUDWLG
NZ 1285 WLGDUD
NZ 1287 WLGDUD
NZ 1287 AKLCHC
NZ 1288 CHCAKL
NZ 1290 DUDWLG
NZ 1293 WLGDUD
NZ 1297 AKLCHC
NZ 1298 IVCAKL
NZ 1299 AKLIVC
NZ 1301 AKLMEL
NZ 1303 AKLMEL
NZ 1305 AKLMEL
NZ 1309 AKLMEL
NZ 1310 MELAKL
NZ 1334 AKLTBU
NZ 1335 TBUAKL
NZ 1336 AKLTBU
NZ 134 BNEAKL
NZ 1341 CHCMEL
NZ 1342 MELWLG
NZ 1342 MELCHC
NZ 1343 WLGMEL
NZ 1344 MELCHC
NZ 1344 MELWLG
NZ 1345 CHCMEL
NZ 1347 RARAKL
NZ 135 AKLBNE
NZ 136 BNEAKL
NZ 139 AKLBNE
NZ 161 CHCPER
NZ 162 PERCHC
NZ 165 AKLCNS
NZ 166 CNSAKL
NZ 174 PERAKL
NZ 175 AKLPER
NZ 176 PERAKL
NZ 177 AKLPER
NZ 178 PERAKL
NZ 179 AKLPER

Top 3 airports serviced by Air New Zealand