Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 1180 AKLAPW
NZ 1186 MELAKL
NZ 1188 CANMEL
NZ 1188 MELAKL
NZ 1189 CHCMEL
NZ 1189 MELCAN
NZ 1189 AKLMEL
NZ 1189 AKLCHC
NZ 119 AKLSYD
NZ 1196 MELLAX
NZ 1197 LAXMEL
NZ 1198 BNELAX
NZ 1198 AKLLAX
NZ 1198 BNEAKL
NZ 1199 LAXBNE
NZ 1199 HNLBNE
NZ 1199 LAXAKL
NZ 1199 AKLBNE
NZ 1199 BNEAKL
NZ 120 MELAKL
NZ 1201 AKLWLG
NZ 1201 WLGZQN
NZ 1201 AKLCHC
NZ 1201 AKLZQN
NZ 1202 CHCAKL
NZ 1202 ZQNWLG
NZ 1202 ZQNAKL
NZ 1203 AKLDUD
NZ 1203 AKLCHC
NZ 1203 AKLWLG
NZ 1203 AKLZQN
NZ 1203 WLGZQN
NZ 1204 DUDAKL
NZ 1204 CHCAKL
NZ 1204 ZQNWLG
NZ 1204 WLGAKL
NZ 1204 ZQNAKL
NZ 1205 AKLWLG
NZ 1205 CHCDUD
NZ 1205 WLGZQN

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand