Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 8974 NPEAKL
NZ 8974 NPLAKL
NZ 8974 WLGHLZ
NZ 8974 TRGAKL
NZ 8975 AKLNPE
NZ 8975 PMRWLG
NZ 8975 WLGCHC
NZ 8975 AKLNSN
NZ 8976 TRGAKL
NZ 8977 HLZNSN
NZ 8978 NSNAKL
NZ 8978 AKLKKE
NZ 8978 TRGAKL
NZ 898 MELCHC
NZ 8980 TRGAKL
NZ 8980 BHEWLG
NZ 8981 WLGNSN
NZ 8981 HLZWLG
NZ 8983 WLGNSN
NZ 8987 WLGNSN
NZ 8989 WLGNSN
NZ 8989 AKLNPL
NZ 8991 AKLCHC
NZ 9 HNLAKL
NZ 90 NRTBNE
NZ 90 BNEAKL
NZ 90 NRTAKL
NZ 900 AKLPPT
NZ 902 AKLPPT
NZ 903 PPTAKL
NZ 912 SYDNLK
NZ 913 NLKSYD
NZ 914 BNENLK
NZ 915 NLKBNE
NZ 917 NLKBNE
NZ 922 WLGNAN
NZ 923 NANWLG
NZ 926 CHCNAN
NZ 927 NANCHC
NZ 930 OOLAKL

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand