Air New Zealand (NZ) Flugstatus

Top 3 Flugnummern von Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Flug verfolgen Air New Zealand

Alle Flugnummern von Air New Zealand

NZ 931 AKLOOL
NZ 932 AKLNOU
NZ 933 NOUAKL
NZ 934 AKLIUE
NZ 934 OOLAKL
NZ 935 AKLOOL
NZ 935 IUEAKL
NZ 936 OOLAKL
NZ 936 AKLIUE
NZ 937 IUEAKL
NZ 937 AKLOOL
NZ 938 OOLAKL
NZ 939 RARAKL
NZ 939 AKLOOL
NZ 94 NRTAKL
NZ 940 AKLRAR
NZ 941 RARAKL
NZ 942 AKLRAR
NZ 943 RARAKL
NZ 944 AKLRAR
NZ 945 RARAKL
NZ 946 AKLRAR
NZ 947 RARAKL
NZ 948 AKLRAR
NZ 949 RARAKL
NZ 95 AKLNRT
NZ 950 CLOMIA
NZ 950 AKLNAN
NZ 951 APWAKL
NZ 951 NANAKL
NZ 952 AKLAPW
NZ 952 AKLNAN
NZ 9520 LAXEWR
NZ 953 NANAKL
NZ 954 AKLNAN
NZ 955 NANAKL
NZ 956 AKLNAN
NZ 956 AKLAPW
NZ 957 APWAKL
NZ 958 AKLAPW

Top 3 der angeflogenen Flughäfen von Air New Zealand