China Eastern Airlines (MU) Flight Status

Top 3 flight numbers of China Eastern Airlines

MU 220, MU 563, MU 219 - Track flight China Eastern Airlines

All flight numbers of China Eastern Airlines

MU 0771 PVGAMS
MU 0772 AMSPVG
MU 2001 INCTPE
MU 2002 TPEINC
MU 2003 KMGICN
MU 2004 ICNKMG
MU 2005 CTUTAO
MU 2005 TAONGO
MU 2006 TAOCTU
MU 2006 NGOTAO
MU 2007 PVGMFM
MU 2008 MFMPVG
MU 2009 NGBTPE
MU 201 PVGLGW
MU 2010 TPENGB
MU 2011 NNGRGN
MU 2011 KMGNNG
MU 2012 NNGKMG
MU 2012 RGNNNG
MU 2013 LHWTPE
MU 2014 TPELHW
MU 2015 KWLICN
MU 2016 ICNKWL
MU 2017 WEHICN
MU 2018 ICNWEH
MU 2019 PVGFSZ
MU 202 LGWPVG
MU 2020 FSZPVG
MU 2023 CSXICN
MU 2024 ICNCSX
MU 2025 HGHFSZ
MU 2026 FSZHGH
MU 2027 KMGTPE
MU 2028 TPEKMG
MU 2029 KMGMDL
MU 203 XIYHKG
MU 2030 MDLKMG
MU 2031 KMGRGN
MU 2032 RGNKMG
MU 2033 TAOICN

Top 3 airports serviced by China Eastern Airlines